PROJECTE EUROPEU DE RECUPERACIÓ DE L'HÀBITAT D'AMFIBIS I EMYS ORBICULARIS ALS AIGUAMOLLS DEL BAIX TER

inici
el Baix Ter
l'entorn
la fauna
l'organització
finançament
col·laboradors
patrocinadors
Xarxa Natura 2000

 

LA FAUNA  

Les principals espècies de fauna que en el projecte Life EmysTer han estat objecte d'estudi són les següents:

 
 
Rèptils
Tortuga d'Estany (Emys orbicularis)  
Tortuga de Florida (Thachemys scripta elegans)
Sargantaner petit (Psammodromus hispanicus)
     
Amfibis
Reineta (Hyla meridionalis)  
Gripau corredor (Bufo calamita)
Gripau d'esperons (Pelobates cultripes)
Gripau pintat (Discoglossus pictus)
     
Peixos
Fartet (Aphanius iberus)  
     

Més informació d'amfibis i tortugues:

Webs d'amfibis i tortugues:   Webs de tortugues d'estany:
- Societat catalana d'herpetologia    - Les tortugues de Catalunya del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera
- Seguiment d'amfibis a Catalunya   - Tortuga d'estany al Vikipedia 
- Centre de recuperació d'amfibis i rèptils de Catalunya   - Rèptils de la comunitat valenciana 
- Associació Espanyola d'Herpetologia   - Enciclopèdia virtual dels vertebrats espanyols 
- Identificació de larves i adults   - Atles i Llibre vermell dels rèptils d'Espanya 
- Centre de Recuperació d'Animals Marins de Catalunya   - Fundació Tortoise 
- Tortoise Trust   - Emys Home 
- Herpdigest   - Fauna ibèrica 
- New York Tortoise and Turtle Society   - DRAG de Gallecs 
- Euroturtle   - El registre fòssil d'Emys a Catalunya 
- California Turtle & Tortoise Club   - Animal Diversity Web
- Homopus Research Foundation